6.2.10

Motivasi: Menangani Stress


SUSTARLUM; 02/02/2010 - Sebagai satu langkah bagi cara mengatasi dan mengelakkan maslah stress dalam pengurusan pekerjaan, Guru Besar telah menjemput Yang Mulia Ustaz Dr. Adi Zaki bin Hj Metassim, Kaunselor Institusi Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidnatan Awam bagi memberikan cermaha motivasi bagi menangani masalah dan punca stress.Turut hadir dalam ceramah ini ialah Penolong PPID, Bahagian kenaziran Daerah Belait, Guru-Guru SUSTARLUM dan Guru-Guru Sekolah Arab Belait. Ceramah ini berakhir kira-kira jam 10.30 pagi dan Majlis penyamapian cenderahati disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Hj Bagol Penolong PPID Daerah Belait.Salah satu cara mengatasi stress ialah dengan Mengingat Allah (Zikrullah). Dengan mengingat dan mengembalikan segalanya dari dan untuk Allah, maka stres akan dapat diatasi.

"Mengingat Allah, hati akan tenang" Surah Al-Ra'ad Ayat 28